Ανακοίνωση για εξεταστέα ύλη στο μάθημα “Ιστορία Ευρωπαϊκών Θεσμών”

Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές,

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημά μας είναι η εξής:

– Οι διαλέξεις του μαθήματος, ενότητες 1-3, μαζί με τα επιμέρους ζητήματα που αναπτύξαμε και συζητήσαμε προφορικά κατά τη διάρκεια των διαλέξεων

– Τα κεφάλαια 1, 10, 12, 13 από το βιβλίο που είναι δηλωμένο στον Εύδοξο, “Το Ευρωπαϊκό Φαινόμενο” των κκ. Λιαργκόβα και Παπαγεωργίου.

– Οι δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ,  Van Gend en Loos και Fedesa

Όλο το παραπάνω υλικό, εκτός των κεφαλαίων του ως άνω βιβλίου, είναι ανηρτημένο στην πλατφόρμα του μαθήματος “Eclass”.

Ευχόμενος καλή μελέτη και προετοιμασία,

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Κουκιάδης