Ανακοίνωση για εξεταστέα ύλη στο μάθημα “Αρχές Δικαίου”

Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές,

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημά μας είναι η εξής:

– Οι διαλέξεις του μαθήματος, ενότητες 1 – 4, μαζί με τα επιμέρους ζητήματα που αναπτύξαμε και συζητήσαμε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων

– Οι σελίδες  1-26,  27-45, 55-85, 198-218, και 245-255  από το βιβλίο που είναι δηλωμένο στον Εύδοξο, “Εισαγωγή στο Δίκαιο” του κ. Δημήτρη Χριστοφιλόπουλου

– Οι δύο αποφάσεις που αναπτύξαμε και συζητήσαμε στο μάθημα, ήτοι οι αποφάσεις 1203/2004 και 5208/2000

Όλο το παραπάνω υλικό, εκτός των σελίδων του ως άνω βιβλίου, είναι ανηρτημένο στην πλατφόρμα του μαθήματος “Eclass”.

Ευχόμενος καλή μελέτη και προετοιμασία,

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Κουκιάδης