ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το διδακτικό-ερευνητικό δυναμικό και οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών απολαμβάνουν τις τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχονται ήδη από το Δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σε αυτές περιλαμβάνονται:
·Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (dial-up), η οποία δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω modem
·Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail και web mail)
·Υπηρεσίες forum και news
·Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων
·Υπηρεσίες WWW – Server για τη φιλοξενία ιστοσελίδων (ιστοσελίδες μελών του Τμήματος, μαθημάτων κ.α.)
·Υπηρεσία ηλεκτρονικής Γραμματείας https://e-secretary.uop.gr/unistudent/

VPN