ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Έλαβε το πτυχίο του με άριστα από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Αθηνών το 1986.

Έλαβε το Master of Arts από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) το 1988 με ειδίκευση στην Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής.

Η διπλωματική του εργασία στο Master εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γεωργίου Μπήτρου με θέμα « Οικονομικοί Κύκλοι. Μία Επανατοποθέτηση για την Εξήγηση των Διακυμάνσεων των Σύγχρονων Οικονομιών».

Είναι Αριστούχος Διδάκτωρ Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Διδακτορική του Διατριβή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Πέτρου Γέμτου με θέμα « Η Οικονομική Ανάλυση των Περιουσιακών Δικαιωμάτων και ο Μηχανισμός της Αγοράς ».

Στην διάρκεια των σπουδών του ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ( ΙΚΥ ) της Ελλάδας και του Institute for Humane Studies( IΗS) του George Mason University της Virginia των ΗΠΑ.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ