Κουτσομπίνας Θεόδωρος

Κουτσομπίνας Θεόδωρος

Σπουδές

1996                            Cornell University, Iθακα, Nέα Υόρκη, ΗΠΑ

Μεταδιδακτορική Ερευνα στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική            . Υποτροφία ΝΑΤΟ.

1993                            The New School, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Διδακτορικό Δίπλωμα, Ph.D., στα Οικονομικά, 1993. Επαινος.

1989                            The New School, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Μ.Α., στα Οικονομικά, 1989.

1983                            Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πτυχίο, στα Οικονομικά, 1983.  Κρατικός Υπότροφος.

Εμπειρία

Πριν απο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με Εμφαση στη Πολιτισμική Διαχείριση»), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και στο εξωτερικό στο Πανεπιστήμιο του Gothenburg, Σουηδία και στο Αμερικανικό Κολλέγιο του Πανεπιστημίου Regent στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Εχει διατελέσει Σύμβουλος Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (1994-1995), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των δημόσιων οργανισμών ΟΤΕ (2000-2001), Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (2000-2004), Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (μετά από συγχώνευση, Eurobank) (2004-2005) και Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης (μετά από συγχώνευση, Τράπεζα Πειραιώς) για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη (1995-1998). Επίσης, έχει διεθνή εμπειρία ως εμπειρογνώμονας σε αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ευρώπη και Αφρική στους τομείς της χρηματοοικονομικής στρατηγικής, της μακροοικονομίας, του εμπορίου, του ανταγωνισμού, της περιφερειακής ανάπτυξης και της πολιτισμικής αλλαγής.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οικονομική Θεωρία
 • Πολιτισμική Διαχείριση
 • Συμπεριφορική Οικονομική και Μικροοικονομική
 • Μακροοικονομική και Νομισματική
 • Μεθοδολογία των Οικονομικών Επιστημών
 • Πολιτισμική Πολιτική Οικονομία

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 • Koutsobinas, T., & Michalopoulou, P. (2022) “Networks of culture creatives in Patras: the relevance of cultural lag”, European Planning Studies, 1-22.
 • Davis, J. and Koutsobinas, T. (2021) “Counterfactual Thinking and Attribute Substitution in Economic Behavior”, Review of Behavioral Economics, 8(1), 1-23.
 • Koutsobinas, T. (2019) “Structural Dualism, Socio-Evolutionary Reproduction and the Transformation of Orthodoxy and Heterodoxy in Economics” Journal of Economic Methodology, 26(4) 327-346.
 • Koutsobinas, T. (2014/2015) “Keynes as a First Behavioral Economist: A Predecessor to Attribute Substitution Model of Heuristic Judgment?” Journal of Post-Keynesian Economics, 37 (2), 337-355.
 • Koutsobinas, T. (2011) “Liquidity-Preference in a Portfolio Framework and the Monetary Theory of Kahn,” Cambridge Journal of Economics, 35 (4), 751-768.
 • Koutsobinas, T. (2010) “Culture Change Management and Sustainability for Greek Tourism: A Political Economy Approach”, International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 6 (6), 213-218.
 • Koutsobinas, T. (2008) “Cultural Identity, Wishful Identification and Preferences: Status Goods and Services,” International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3 (6), 115-120.
 • Κoutsobinas, T. (2004) “The Formation of Conventional Expectations in Keynesian Fundamental Uncertainty.” International Journal of Social Economics, V. 31, 11/12.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων

 • Koutsobinas, T. (2022) “The Rising Importance of Liquidity-Premium Analysis: Towards a Regeneration of Liquidity-Preference Theory?”, in Monetary Economics, Banking and Policy, ed. by Hawkins, P. and I. Negru, UK: Routledge.
 • Monioudi-Gavala, D. and Koutsobinas, T. (2016) “The Impact of the Experience of a European Capital of Culture on the Formation of an Image of Creative City and Urban Branding: The Case of Patras, Greece”, in Development, Art(s) and Culture. 9th interdisciplinary conference of the university network of the European capitals of culture (Vol. 8, pp. 130-139). Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu Press.
 • Koutsobinas, T. (2015) “Animal Spirits” in Real World Decision Making: An Encyclopedia of Behavioral Economics ed. by Altman, M. Westport, CT: Praeger.
 • Koutsobinas, T. (2014) “The Impact of Finance on Inequality and the Culture of Financialization,” in conference proceedings of the 18th International Conference on Macroeconomic Policies (FMM), The Jobs Crisis: Causes, Cures, Constraints, Berlin, November 2014.
 • Koutsobinas T., (1998) “International Capital Flows, Foreign Exchange Rates and Macroeconomic Adjustment in Transition Economies”, in Transformation of Financial Sector in Central and Eastern Europe, (εκδ.) από τον Vensel, TTUWPE 98/25, Talinn, Estonia.

Συγγραφή Βιβλίων

 • Koutsobinas T. (2015) The Political Economy of Status: Superstars Markets and Culture Change, Edward Elgar Publishing. U.S. Edition: Northampton, MA, USA (2014-UK Edition)

Ενδεικτικά Κεφάλαια Βιβλίου:

 • Koutsobinas T (2015) “The Economics of Status and Superstar Markets,” 14-44.
 • Koutsobinas T (2015) “The Fundamental Forces: Technology, Tastes and Values,” 45-57.
 • Koutsobinas T (2015) “Political Economy of Status and Culture Change Policy,” 168-186.

Συγγραφή Μονογραφίας

 • Koutsobinas, T. (1993) “Liquidity-Premia and the Money-Rate of Interest in a Monetary Theory of Interest and Production”, Διδακτορική Διατριβή. New School University, NY, USA.

Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • Μόνιμος Καθηγητής στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή – Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με Εμφαση στη Πολιτισμική Διαχείριση,Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Αριθμός ΦΕΚ διορισμού στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με Εμφαση στη Πολιτισμική Διαχείριση», 824/1.7.2014 τ. Γ΄
 • Αριθμός ΦΕΚ μονιμοποίησης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 725/25.5.2020 τ. Γ΄
 • Αριθμός ΦΕΚ μετακίνησης στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 3321/31.12.2022 τ. Γ΄

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: koutsobinas@uop.gr

Τηλέφωνο:

Προσωπικές ακαδημαϊκές ιστοσελίδες

Κοινωνικά δίκτυα