ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών- Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΤ

Γραφείο: Κτίριο Β, 1οςόροφος,

Τηλ.: 2710230130, , Φαξ: 2710-230139, Email: liargova@uop.gr