Αναστασίου Αθανάσιος

Αναστασίου Αθανάσιος

Σπουδές

Διδακτορικό: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Ph.D. (2009)
Τίτλος διατριβής: “Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και Μακροοικονομική Προσαρμογή στις Χώρες-Μέλη της Ε.Ε.”
Μεταπτυχιακό: University of the West of England, Bristol, U.K., MSc in Statistics and Management Science (2000)
Πτυχίο: Μαθηματικών (1998) Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εμπειρία

Ο Αθανάσιος Αναστασίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά και έχει 20 ετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Είναι μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο ΕΑΠ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 έως και σήμερα και έχει επίσης διδάξει στο  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.  Η ειδικότητά του είναι Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση και είναι συγγραφέας 57 επιστημονικών συγγραμμάτων δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την οικονομική επιστήμη. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στους τομείς της Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής, των Διεθνών Οικονομικών, της Βιώσιμης και Κυκλικής Οικονομίας, των Οικονομικών της Ενέργειας, των Παιγνίων Μακροοικονομικής Πολιτικής, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Οικονομετρίας, της Διεθνής Μακροοικονομικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

• Μακροοικονομική Θεωρία
• Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
• Διεθνή Οικονομικά
• Θεωρία Παιγνίων στην Μακροοικονομική Θεωρία
• Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
• Εφαρμοσμένη Στατιστική και Οικονομετρία

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
• “ Measuring Tax Administrations Efficiency Using Data Envelopment Analysis (DEA): Evidence from 26 European Countries” (with Charalampos Kalligosfyris and Kalamara Eleni), International Journal of Computational Economics and Econometrics, 2022 (accepted for publication)
• “An Analysis of the Efficiency of Tax Administrations of 26 European Countries in 2017” (with Charalampos Kalligosfyris and Kalamara Eleni), Bulletin for International Taxation, 2021, Vol. 25 (2), 67-83.
• “Department’s Efficiency Differences within a Greek University: An Application of a DEA and Tobit Analysis” (with Kostas Kounetas, Ioannis Mitropoulos and Panagiotis Mitropoulos), International Transactions in Operational Research, 2011, Vol. 18, 545-559.
• ‘Does Central Bank Independence Really Matter? Re-Assessing the Role of the Independence of Monetary Policy-Makers in Macroeconomic Outcomes’ (with Athina Zervoyianni and Andreas Anastasiou), International Journal of Economics and Business Research, 2014, Vol 8 (4), 427-473.
• ‘Convergence of Shocks and Trade in the Enlarged European Union’ (wth Athina Zervoyianni), Journal of International Trade and Economic Development, 2009, Vol. 18 (1), 79-114.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους
• ‘Convergence of Tax Shocks and Macroeconomic Performance in the Enlarged European Union’ in Thomakos, D. & Nikolopoulos, K. (Eds) Taxation in Crisis: Tax Policy and the Quest for Economic Growth, Springer International Publishing, 2017.
• Αnastasiou Α., Mitropoulos I., and Sissouras Α. (2001) ‘Assessing Efficiency of Bank Branches: An application of data envelopment analysis (DEA) method’, IFORS Research Monograph ‘New Trends in Banking Management’, Physica Verlag.
• Zervoyianni A. and Anastasiou A. (2007) ‘Symmetry of Shocks and Trade Integration in the Enlarged European Union’, Global Business & Economics Anthology, Vol. I, 47-61.

Συγγραφή Βιβλίων
• Αναστασίου, Α., Καμμάς, Π., Μακαντάση, Ε. & Τσακίρης, Ν. ‘Διεθνής Οικονομική’ (επιμέλεια στα ελληνικά της αγγλικής έκδοσης του Gerber, J.), Broken Hill Publishers LTD, 2018.
• Ζερβογιάννη Α., Κοτταρίδη Κ. & Αναστασίου, Α. ‘Μακροοικονομική’ (επιμέλεια στα ελληνικά της αγγλικής έκδοσης του Gartner, M.), Broken Hill Publishers LTD, 2015.
• ‘Πολυδιάστατος Καινοτόμος Οδηγός Αξιολόγησης της Απόδοσης των Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ.’ (μαζί με Αυγερίδη Κ., Ζαφειροπούλου Μ. και Σερεμέτη Θ.), 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, 2013.

Ακαδημαϊκές Θέσεις

• Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ).
• Αριθμός ΦΕΚ διορισμού στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση: 820/30.06.2014 τ. Γ΄
• Αριθμός ΦΕΚ Μετακίνησης από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Τμήμα ΔΕΤ: 124/ 07.02.2020 τ. Γ’.

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος, ERASMUS+ με τίτλο “Digital Womanist” (2021-2023) 2021-1-IT02-KA220-HED-000032111.
Επιστημονικός Υπεύθυνος, ERASMUS+ με τίτλο «Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-covid era» (2021-23).
Επιστημονικός Υπεύθυνος, στα πλαίσια Διαγωνισμού από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, για το έργο: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων» (2021-2023).
Επιστημονικός Υπεύθυνος τεσσάρων (4) έργων στα πλαίσια του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2021-2029):
     1. Διαχείριση Οικονομική/Κρίσεων και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις
     2. Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμούς
     3. Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις
     4. Ο Ρόλος του Αποτελεσματικού Διευθυντή στην Αυτονομία του Οργανισμού

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athanastas@uop.gr
Τηλέφωνο: 2710230131

Προσωπικές ιστοσελίδες:

https://www.researchgate.net/profile/Athanasios-Anastasiou-5
https://ideas.repec.org/f/pan574.html
https://econpapers.repec.org/RAS/pan574.htm
https://www.linkedin.com/in/athanasios-g-anastasiou-25106b59/?originalSubdomain=gr
https://det-kedivim.uop.gr/

Κοινωνικά δίκτυα:
https://www.facebook.com/athanasios.anastasiou.1/