Αποστολόπουλος Νίκος

Αποστολόπουλος Νίκος

Σπουδές

• Διδακτορικό: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ph.D. (2014)
Thesis title: «Regional development, sustainable economy and solar energy entrepreneurship in the European Union»
• Μεταπτυχιακό: MSc in European Studies for Business and Organizations’ Managers (2010), Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Πτυχίο: Αγροτική Ανάπτυξη (2006) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εμπειρία

Ο Νικόλαος Αποστολόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αειφορίας, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Παράλληλα είναι Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου και Διευθυντής του ΜΒΑ. Έχει διατελέσει Λέκτορας Επιχειρηματικότητας και Διευθυντής στο Μεταπτυχιακό της Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο του Plymouth καθώς και στο Μεταπτυχιακό της Επιχειρηματικότητας και της Διεθνούς Ανάπτυξης του ίδιου πανεπιστημίου. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα με διάκριση στην επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή αειφόρο ανάπτυξη στην ΕΕ. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από είκοσι πρωτοβουλίες χρηματοδότησης μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ. Είναι ο συντάκτης της έκθεσης για τον αντίκτυπο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Επιπλέον, είναι ερευνητής και μέλος του Jean Monnet Centre of Excellence του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τέλος, πλήθος άρθρων του έχουν φιλοξενηθεί σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

• Ευρωπαϊκή Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Κοινωνική Οικονομία
• Βιώσιμη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
• Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Επιχειρηματικότητα και Κοινωνία
• Κοινωνικός Μετασχηματισμός

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
Apostolopoulos, N., Ratten, V., Petropoulos, D., Liargovas, P., & Anastasopoulou, E. (2021). Agri‐food sector and entrepreneurship during the COVID‐19 crisis: A systematic literature review and research agenda. Strategic Change, 30(2), 159-167.
Apostolopoulos, N., Psychalis, M., Liargovas, P., & Pistikou, V. (2021). Investigating Government lending during an economic crisis: a comparative analysis of four EU countries. European Politics and Society, 1-15.
Apostolopoulos, N., Chalvatzis, K., Liargovas, P., Newbery, R., Rokou, E. (2020). The role of the expert knowledge broker in rural development: Renewable energy funding decisions in Greece. Journal of Rural Studies, 78, 96-106.
Apostolopoulos, N., Liargovas, P., Stavroyiannis, S., Makris, I., Apostolopoulos, S., Petropoulos, D., Anastasopoulou, E. (2020). Sustaining Rural Areas, Rural Tourism Enterprises and EU Development Policies: A Multi-Layer Conceptualisation of the Obstacles in Greece. Sustainability. 12, 7687.
Apostolopoulos, N., Newbery, R., & Gkartzios, M. (2019). Social enterprise and community resilience: Examining a Greek response to turbulent times. Journal of Rural studies, 70, 215-224.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους
Apostolopoulos, N., Dermatis, Z., & Liargovas, P. (2020). Foreign Direct Investment and Growth Causality in the EU Countries and in the Transition Economies. In (Eds) Economic Growth in the European Union. Springer.
Apostolopoulos, N., Liargovas, P., Plimakis, S., Anastasopoulou, E. (2020). The Greek reality of the institutional framework and EU structural funds: Insights from entrepreneurship and sustainable development. In (Eds) The Impact of EU Structural and Investment Funds on Greece (1981-2019): Successes, Failures, Lessons learned and Comparisons with other EU members. Papazisis publishing.
• Plimakis, S., Karachalios, G., Liargovas, P., Apostolopoulos, N. (2020). EU Structural funds and employment policy reform in Greece: The governance trap in effectiveness. In (Eds) The Impact of EU Structural and Investment Funds on Greece (1981-2019): Successes, Failures, Lessons learned and Comparisons with other EU members. Papazisis publishing.
• McNally, P., Apostolopoulos, N., & Al-Dajani, H. (2020). Social Innovation in Refugee Support: Investigating Prerequisites Towards a Conceptual Framework. In Technological Progress, Inequality and Entrepreneurship (pp. 123-138). Springer, Cham.
• Liargovas, P., Apostolopoulos, N., Pappas, I., & Kakouris, A. (2017). SMEs and Green Growth: The Effectiveness of Support Mechanisms and Initiatives Matters. In Green Economy in the Western Balkans: Towards a Sustainable Future (pp. 79-108). Emerald Publishing Limited.

Συγγραφή Βιβλίων
• Jones, P., Apostolopoulos, N., Kakouris, A., Moon, C., Ratten, V., Walmsley, A. (2020). Universities and Educational Challenges: Meeting the educational and social challenges. Emerald publishing.
• Papazoglou, E., Apostolopoulos, N. (2020). The Impact of EU Structural and Investment Funds on Greece (1981-2019): Successes, Failures, Lessons learned and Comparisons with other EU members. Papazisis publishing.
Apostolopoulos, N., Chalvatzis, K., Liargovas P. (2020). Entrepreneurship, Institutional Framework and Support Mechanisms in the EU. Emerald publishing. (in print)
Αποστολόπουλος, Ν., Δερμάτης, Ζ., Λιαργκόβας, Π. (2020). Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα – Η ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία. Εκδόσεις Πατάκη
• Λιαργκόβας Π., Αποστολόπουλος, Ν. (2020) «Κοινωνική δικτύωση και διάλογος για τη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Μια πολυκριτηριακή μεθοδολογική προσέγγιση λήψης αποφάσεων», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ακαδημαϊκές Θέσεις

• Επίκουρος Καθηγητής στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αειφορίας, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2021-σήμερα)
• Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου και Διευθυντής του ΜΒΑ (2019-2021)
• Λέκτορας Επιχειρηματικότητας και Διευθυντής στο Μεταπτυχιακό της Επιχειρηματικότητας στο και στο Μεταπτυχιακό της Επιχειρηματικότητας και της Διεθνούς Ανάπτυξης στο University of Plymouth (2016-2019)

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

• Disaster Risk Reduction: Innovative sustainable solutions through interactive education, Erasmus+, (2021-23)
• Jean Monnet Module Entrepreneurship and entrepreneurial activity in the European Union/EU4ACT, Erasmus+, (2020-23).
• Promoting Employability through Social Solidarity Economy-EMPLOYSSE, Erasmus+ (2019-22)
• Jean Monnet Center of Excellence Governance, Erasmus+, (2016-19)
• The UN Sustainable Development Goals and enterprise and entrepreneurship education – innovation, potential and progress, Enterprise Education and Research Project Fund (EERPF), 2017/2018 research grant

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anikos@uop.gr
Τηλέφωνο: 2710230128