Δερμάτης Ζαχαρίας

Δερμάτης Ζαχαρίας

Σπουδές

Διδακτορικό: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ph.D. (2018)
Thesis title: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος με τη Χρήση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για τη Διερεύνηση Κοινωνικο-οικονομικών Δεικτών που επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Ηλικιωμένων»
Μεταπτυχιακό: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών (2013)
Πτυχίο: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1999, ΑΤΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Εμπειρία

Κατά τα έτη 2002-2011 διετέλεσε μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στη συνέχεια μετακινήθηκε ως μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (από το 2011 έως το 2015). Κατά την περίοδο 2015-2019 εντάχθηκε ως μέλος Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Πληροφορικής στην Υγεία και Οικονομία». Από το 2019 και σήμερα είναι μέλος ΕΔΙΠ και διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι μέλος  των Εργαστηρίων, Αειφόρου  Ανάπτυξης  και  Επιχειρηματικότητας (SDELab), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος στο Εργαστήριο “Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού”(iLEADS) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης έχει διατελέσει μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

• Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Υγεία, Διοίκηση και Οικονομία
• Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)
• Πληροφοριακά Συστήματα(Business Intelligence, Data Warehousing)
• Στρατηγικός σχεδιασμός
• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
• “Analyzing Socio-economic and Geographical Factors that Affect the Health of the Elderly”(with Athina Lazakidou, Athanasios Anastasiou and Panagiotis Liargovas), Journal of the Knowledge Economy, 2020 (accepted for publication)
• “Monitoring of the Results through a Survey Concerning the Socio-Economic Characteristics of the Elderly Using Geographic Information Systems (GIS): A Case Study in Greece” (with Athanasios Anastasiou), International Journal of Innovation and Economic Development, 2020 (accepted for publication)
• “Mapping the Socio-Economic Indicators of Greece from the Implementation of the Monetary Policy and the Tax Administration” (with P. Liargovas, A. Anastasiou and D. Komninos), Applied Economics and Finance, 2020 (accepted for publication)
• “Entrepreneurial bricolage in the aftermath of a shock. Insights from Greek SMEs” (with Tsilika T, Kakouris A and Apostolopoulos N.), Journal of Small Business & Entrepreneurship, 2020 (accepted for publication)
• “The Use of Information Systems (GIS) to Monitor the Quality of Life of Older People in Greece” (with Anastasiou Athanasios and Liargovas Panagiotis), International Business Research, 2019 (accepted for publication)

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους
• D. Tsoromokos, Z. Dermatis, F. Gozadinos, A. Lazakidou: Innovative mHealth Ecosystems στο βιβλίο με τίτλο mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare (A. Lazakidou, S. Zimeras, D. Iliopoulou, D. Koutsouris, (Eds.)), Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-23341-3_4, 2016, pp. 39-54
• Z. Dermatis, P. Evangelopoulos, P. Liargovas: Economic Reforms and the Structure of Rights στο βιβλίο με τίτλο Economics, Law and Political Science, WSEAS,ISBN:978-1-61804-348-1, p.103-110, 2016
• Z. Dermatis, P. Evangelopoulos, & P. Liargovas: Majority Rule, Rights, and Taxation. In Taxation in Crisis, Palgrave Macmillan, Cham,ISBN 978-3-319-65310-5, p. 23-42, 2017
• Apostolopoulos, N., Dermatis, Z., & Liargovas, P. Foreign Direct Investment and Growth Causality in the EU Countries and in the Transition Economies. In Economic Growth in the European Union, Springer, pp. 113-124, 2020
• Liargovas, P., Apostolopoulos, N., Dermatis, Z., & Komninos, D. The Nature and Problems of Greek Tax System: Achievements and Challenges in Improving Greek Entrepreneurship. In Entrepreneurship, Institutional Framework and Support Mechanisms in the EU. Emerald Publishing Limited, 2021

Συγγραφή Βιβλίων
• Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2022 (Β’ έκδοση, μαζί με Π. Λιαργκόβα και Δ. Κομνηνό).
• Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2020 (μαζί με Π. Λιαργκόβα και Ν. Αποστολόπουλο)
• Ιωάννης Π. Ψαρομήλιγκος, Αθηνά Α. Λαζακίδου, Ζαχαρίας Α. Δερμάτης, «Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Visual Basic» (επιμέλεια στα ελληνικά της αγγλικής έκδοσης του David I. Schneider), Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD, 2021

Ακαδημαϊκές Θέσεις

• Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ).
• Αριθμός ΦΕΚ διορισμού ως Μέλος ΕΤΕΠ(Πανεπιστήμιο Πειραιώς): 238/22.10.2002 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
• Αριθμός απόφασης 08/3-3-2020 της 46ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου Μετακίνησης από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Τμήμα ΔΕΤ

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

• Ερευνητής, Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα του έργου Erasmus+ με τίτλο: “Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-covid era” (01/08/2021-31/05/2023)
• Ερευνητής, ERASMUS+ με τίτλο “Digital Womanist” (2021-2023) 2021-1-IT02-KA220-HED-000032111.

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: zderm@uop.gr
Τηλέφωνο: 2710230127

Προσωπικές ιστοσελίδες:
Website
Researchgate
IDEAS
Academia
Google Scholar Profile

Κοινωνικά δίκτυα:
Linkedin
Facebook