Καριοφύλλας Χαράλαμπος

Καριοφύλλας Γ. Χαράλαμπος

Σπουδές

Διδακτορικό: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ph.D. (2016)
Thesis title: “The relationship of environmental turbulence, strategic aggressiveness and dynamic capabilities and their influence on the performance of Sport Businesses during the period of financial crisis.”
Μεταπτυχιακό: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, MA in Public Management (2009)
Πτυχίο: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (1998) Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εμπειρία

Έχει διδάξει Οικονομικά, Διοίκηση και Λογιστική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου ήταν διορισμένος ως καθηγητής Οικονομικών (1999-2021). Έχει διατελέσει Υποδιευθυντής, Υπεύθυνος Τομέα και Διευθυντής σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει διδάξει το μάθημα «Management Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο ΜΠΣ  «Διοίκηση  και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (Executive MBA) που διοργανώνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2017-2021). Έχει διδάξει ως συνεργάτης καθηγητής «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας» και «Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά Εργασίας» στα προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2014-2020). Υπήρξε Αξιολογητής/κριτής των σχολικών εγχειριδίων «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και «Πολιτική Παιδεία» Β’ Γενικού Λυκείου ύστερα από πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ένταξη στο μητρώο Ειδικών Επιστημόνων – Αξιολογητών Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού του «Νέου Σχολείου» (2014). Εκπόνησε, επέβλεψε και αξιολόγησε το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Οικονομικές Επιστήμες» της Γ’ Λυκείου σύμφωνα με τη λειτουργία του «Νέου Σχολείου». (2014)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

• Στρατηγική Διοίκηση
• Διοικητική Αριστεία
• Διοίκηση της Εκπαίδευσης
• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
• Στατιστική
• Μεθοδολογία Έρευνας

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
• “Exploring e-crm application: the case of tourism and hospitality industry in Greece” (with Alkistis Papaioannou, Konstantinos Koronios, Anna Kourtesopoulou and Athanasios Kriemadis) Journal of Regional Socio-Economic Issues, 2014 Volume 4, Issue , pp. 74-84

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους
• “Environmental Turbulence and Strategic Aggressiveness in Sport Businesses During the Period of Economic Crisis.” (with Kriemadis T., Melanthiou Y., Kartakoullis N., Sakas D.P.) (2021) In: Sakas D.P., Nasiopoulos D.K., Taratuhina Y. (eds) Business Intelligence and Modelling. IC-BIM 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57065-1_47
• “ Strategic Aggressiveness and General Organizational Capability in Sport Businesses During the Period of Economic Crisis.” (with Kriemadis T., Kariofyllas S., Sakas D.P.) (2021) In: Sakas D.P., Nasiopoulos D.K., Taratuhina Y. (eds) Business Intelligence and Modelling. IC-BIM 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57065-1_17
• «Οικονομική Διαχείριση» δημοσιευμένο στο Βιβλίο με τίτλο Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στην Ποιότητα (2012) Νομική Βιβλιοθήκη, ISBN: 978-960-562-024-0
• «Βασικές Οικονομικές Έννοιες, Επιχειρηματικότητα, Οικονομική Ανάπτυξη και Ευρωπαϊκές Πολιτικές» δημοσιευμένο στο Βιβλίο με τίτλο Επιχειρηματικότητα & Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (2011) Νομική Βιβλιοθήκη, ISBN: 978-960-272-920-5
• «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς: Η περίπτωση της Αργολίδας» δημοσιευμένο στο Βιβλίο με τίτλο Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικών Μονάδων, Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στο νομό Αργολίδας (2012), ISBN: 978-960-86362-1-7

Ακαδημαϊκές Θέσεις

• Μέλος Ε.ΔΙ.Π. με γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση, Οικονομία και υπολογιστικά συστήματα, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) (ΦΕΚ Μετάταξης από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2115/15-9-2021 τ. Γ’) .
• Συνεργάτης καθηγητής στο ΜΠΣ «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (Executive MBA) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2017-2021)
• Συνεργάτης καθηγητής στα προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2014-2020).

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Αξιολογητής – κριτής του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β’ Γενικού Λυκείου ύστερα από πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ένταξη στο μητρώο Ειδικών Επιστημόνων – Αξιολογητών Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού του «Νέου Σχολείου». Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0225 ISBN 978-960-06-4888-1 (2014)
Αξιολογητής – κριτής του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο «Πολιτική Παιδεία» Β’ Γενικού Λυκείου ύστερα από πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ένταξη στο μητρώο Ειδικών Επιστημόνων – Αξιολογητών Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού του «Νέου Σχολείου». Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0229 ISBN 978-960-06-4890-4 (2014)
Ειδικός επιστήμονας /εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και των οδηγών για τον εκπαιδευτικό για το Γενικό Λύκειο. Η διαδικασία οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υ.ΠΑΙ.Θ. Η ομάδα στην οποία εντάχθηκα εκπόνησε και επέβλεψε το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Οικονομικές Επιστήμες» της Γ’ Γενικού Λυκείου σύμφωνα με τη λειτουργία του «Νέου Σχολείου».(2014)

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: x.kariofillas@uop.gr  
Τηλέφωνο: 2710230128