Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος

Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος

Σπουδές

Διδακτορικό: PhD in HCI and Communication, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Μεταπτυχιακό: MPhil in Information Systems, Department of Computation, University of Manchester (UMIST), Manchester, UK
Μεταπτυχιακό: MA in Linguistics, Department of Linguistics, University of Manchester, UK
Πτυχίο: BSc in Computation, Department of Computation, University of Manchester (UMIST), Manchester, UK

Εμπειρία

Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο University of Houston, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Associate Editor στο περιοδικό Social Network Analysis and Mining, Springer από το 2017, μέλος της επιτροπής του συνεδρίου ASONAΜ, καθώς και πολλών άλλων, στους τομείς της επικοινωνίας με ομιλία, ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων και χρηστικότητας. Ήταν Guest Editor στο Special Issue ”Semantic Web Technology and Recommender Systems” στο περιοδικό Journal of Big Data and Cognitive Computing, 2021.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

• Χρηστικότητα και Προσβασιμότητα
• Διαδραστικός Σχεδιασμός
• Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
• Ανάλυση Δεδομένων Κοινωνικών Δικτύων
• Επιχειρηματική Ευφυία
• Επιχειρηματική Αναλυτική

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

• Spiliotopoulos, D., Margaris, D., Vasilakis, C. 2020. Data-Assisted Persona Construction Using Social Media Data. Big Data Cogn. Comput. 4(3), 21.
• Aivazoglou, M., Roussos, A.O., Margaris, D., Vassilakis, C., Ioannidis, S., Polakis, J., Spiliotopoulos, D. 2020. A Fine-grained Social Network Recommender System. Social Network Analysis and Mining 10(1):8.
• Margaris, D., Spiliotopoulos, D., Vassilakis, C., Vasilopoulos, D. 2020. Improving Collaborative Filtering’s Rating Prediction Accuracy by Introducing the Experiencing Period Criterion. Neural Computing and Applications; doi:10.1007/s00521-020-05460-y.
• Margaris, D., Kobusińska, A., Spiliotopoulos, D., Vassilakis, C. 2020. An Adaptive Social Network-Aware Collaborative Filtering Algorithm for Improved Rating Prediction Accuracy. IEEE Access 8(1):68301-68310.
• Antonakaki, D., Spiliotopoulos, D., Samaras, C.V., Pratikakis, P., Ioannidis, S., Fragopoulou, P. 2017. Social media analysis during political turbulence. PLOS ONE 12(10): e0186836, 1-23.

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

• Spiliotopoulos, D., Vassilakis, C., Margaris, D. 2020. On Recommending Safe Travel Periods to High Attack Risk Destinations. In Proc. IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2020), pp. 854-861, 7-10 December 2020.
• Aivazoglou, M., Roussos, O., Ioannidis, S., Spiliotopoulos, D., Polakis, J. 2017. Reveal: Fine Grained Recommendations in a Social Ecosystem. In Proc. IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2017), pp. 1-4, Sydney, Australia, 31 July – 03 August 2017.
• Antonakaki, D., Spiliotopoulos, D., Samaras, C., Ioannidis, S., Fragopoulou, P. 2016. Investigating the complete corpus of Referendum and Elections tweets. In Proc. 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2016), pp. 1-6, San Francisco, CA, USA, 18-21 August 2016.
• Spiliotopoulos, D., Vassilakis, C., Margaris, D. 2019. Data-driven Country Safety Monitoring Terrorist Attack Prediction. In Proc. IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2019), pp. 1128-1135, Vancouver, Canada, 27-30 August 2019.
• Margaris, D., Spiliotopoulos, D., Vassilakis, C. 2019. Social Relations versus Near Neighbours: Reliable Recommenders in Limited Information Social Network Collaborative Filtering for Online Advertising. In Proc. IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2019), pp. 1160-1167, Vancouver, Canada, 27-30 August 2019.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους

• Kriemadis, A., Spiliotopoulos, D., Vassilakis, C., Kapnisi, D. 2021. Social Skills and Online Learning. In S. Loureiro, and J. Guerreiro (eds), Handbook of Research on Developing a Post-Pandemic Paradigm for Virtual Technologies in Higher Education, pp. 261-281, IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-6963-4.ch013
• Spiliotopoulos, D., Margaris, D., Vassilakis, C. 2021. Safe Travelling Period Recommendation to High Attack Risk European Destinations Based on Past Attack Information. In M. Çakırtaş and M.K. Ozdemir (eds), Big Data and Social Media Analytics, pp. 77-100, Lecture Notes in Social Networks. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67044-3_4
• Margaris, D., Spiliotopoulos, D., Vassilakis, C. 2021. Identifying Reliable Recommenders in Users’ Collaborating Filtering and Social Neighbourhoods. In M. Çakırtaş and M.K. Ozdemir (eds), Big Data and Social Media Analytics, pp. 51-76, Lecture Notes in Social Networks. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67044-3_3
• Spiliotopoulos, D., Kouroupetroglou, G., Stavropoulou, P. 2011. VoiceWeb: Spoken Dialogue Interfaces and Usability. In G. Alkhatib (ed), Web Engineered Applications for Evolving Organizations: Emerging Knowledge, pp. 340-359, Information Science Reference Press, Pennsylvania, USA.
• Stavropoulou, P., Spiliotopoulos, D., Kouroupetroglou, G. 2010. Design and Development of an Automated Voice Agent: Theory and Practice Brought Together. In D. Perez-Marin and I. Pascual-Nieto (eds), Conversational Agents and Natural Language Interaction: Techniques and Effective Practices, pp. 335-359, Information Science Reference Press, Pennsylvania, USA.

Ακαδημαϊκές Θέσεις

• Επ. Καθηγητής, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ).

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

• “METALOGUE : Multiperspective Multimodal Dialogue: dialogue system with metacognitive abilities”, European Commission, FP7-ICT-2013-10, GA no: 611073, 2013-2016
Grant: €246,000; total project budget: €3,749,264
• “NOMAD: Policy Formulation and Validation through non-Moderated Crowdsourcing” European Commission, FP7-ICT-2011-7, GA no: 288513, 2011-2014
Grant: €387,375; total project budget: €3,559,548
• “SUMAT: An online service for Subtitling by Machine Translation” European Commission, CIP-ICT-PSP-2009-4, GA no: 270919, 2011-2014
Grant: €244,250; total project budget: €3,600,002
• “ARCOMEM: Archive Communities MEMories – From Collect-All Archives to Community Memories – Leveraging the Wisdom of the Crowds for Intelligent Preservation” European Commission, FP7-ICT-2009-06, GA no: 270239, 2011-2013
Grant: €417,150; total project budget: €8,013,031
• “CASAM: Computer-aided semantic annotation of multimedia content” European Commission, FP7-ICT-2007-01, GA no: 217061, 2008-2011 Grant: €384,675; total project budget: €4,233,442

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dspiliot@uop.gr

Προσωπικές ιστοσελίδες:

https://bison.uop.gr

https://www.researchgate.net/profile/Dimitris-Spiliotopoulos

Κοινωνικά δίκτυα:

https://www.linkedin.com/in/dspiliot/