Έρευνα από τη Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare

Αγαπητοί/ες φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πελοπονήσσου,όπως ίσως γνωρίζετε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί από το 2020 Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, να καταγράψει τις δυσκολίες πρόσβασης στις σπουδές και την κοινωνική/ακαδημαϊκή ένταξη των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο σύνδεσμο:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5aCaZkbez_gJPvgqoaRCtLRjpGIBvd2DIDh5MC9CBIhJtsw/viewformΗ συμβολή όλων σας κρίνεται καθοριστικής σημασίας προκειμένου να αξιολογηθούν αλλά και να καταγραφούν-αναλυθούν οι παράγοντες οι οποίοι δρουν ανασταλτικά στην πρόσβαση των φοιτητών στις σπουδές και στην κοινωνική και ακαδημαϊκή τους ένταξη.Επίσης σε περίπτωση που έχετε στο παρελθόν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής ή/και ψυχολογικής υποστήριξης του WeCare, σας παρακαλούμε πατήστε «Ναί» στη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου (#10) προκειμένου να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και σύμφωνα με τη νομοθεσία διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων και η πλήρης ανωνυμία των φοιτητών από τους ερευνητές. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι τρία λεπτά. 
Σας ευχαριστούμε θερμά.

H ομάδα του WeCare