Ημερίδα με θέμα: «Αναπτυξιακές προοπτικές περιφέρειας Πελοποννήσου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πελοποννήσου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε ημερίδα με θέμα: «Αναπτυξιακές προοπτικές περιφέρειας Πελοποννήσου» που

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η), την Απόφαση της υπ’ αριθ. 5ης/29-08-2019

Περισσότερα