Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα