ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

Το μάθημα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και κάθε Πέμπτη ώρες 9:00-12:00 θα πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Η/Υ του 2ου ορόφου.