Αναβολή μαθήματος «Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων»

Το μάθημα του κ. Καρπούζη “Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων” της Παρασκευής  04/03/2022 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση του.