Αναβολή μαθήματος «Μαθηματικός Προγραμματισμός»

Το μάθημα του κ. Καρπούζη “Μαθηματικός Προγραμματισμός” της Παρασκευής  04/03/2022 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση του.