Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα του κ. Κακούρη “Αρχές Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση και Εκπαίδευση” της Πέμπτης 2/12, 6μμ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.
Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση του.