ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα μαθήματα:

«Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» και

«Τεχνολογικές Εφαρμογές στην Διοίκηση και Οικονομία»

αναβάλλονται την Πέμπτη 31/3 και Παρασκευή 1/4 αντίστοιχα