ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τα μαθήματα «Διαδραστικός Σχεδιασμός» και «Επιχειρηματική Ευφυΐα» δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024. Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.