Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων του κ. Αποστολόπουλου Νικόλαου

Τα μαθήματα «(DET303) Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» και «(DET502) Ευρωπαϊκή Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26.10.2023 και την Παρασκευή 27.10.2023 αντίστοιχα. Θα αναπληρωθούν, κατόπιν συνεννόησης του διδάσκοντα κ. Αποστολόπουλου με τους φοιτητές.