Ανακοίνωση αναβολής

Τα μαθήματα Μαθηματικά Ι και Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ δεν θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15/10/2021. Η αναπλήρωσή τους θα
πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων
Αθανάσιος Αναστασίου