Ανακοίνωση Αναστασίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα Μαθηματικά Ι και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙI δενθα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18/11/2022. Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Αναστασίου