Ανακοίνωση Αναστασίου

Τα μαθήματα Μαθηματικά Ι και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20/10/2023. Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Αναστασίου