Ανακοίνωση Αποστολόπουλος

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 23/11 και Παρασκευή 24/11 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα με διδάσκοντα τον κ. Αποστολόπουλο, λόγω συμμετοχής του σε διακρατική συνάντηση.

Τα μαθήματα «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» και «Ευρωπαϊκή Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» θα αναπληρωθούν κατόπιν ανακοίνωσης.