Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής ακ. έτους 2020-2021

Καλούνται οι επιτυχόντες στην κατηγορία των μετεγγραφών να αποστείλουν στην  Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, (Θέση Σέχι – Πρώην 4Ο Πεδίο Βολής ΤΚ 22100 Τρίπολη) από Πέμπτη 10-12-2020 μέχρι Παρασκευή 18-12-2020, τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
  2. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης, όπου θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2019
  4. Δύο  φωτογραφίες
  5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  6. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του Υπουργείου