Ανακοίνωση κ. Κακούρης – Θεωρίες μάθησης και παιδαγωγική

Το μάθημα “Θεωρίες μάθησης και παιδαγωγική” της 19 Ιανουρίου 3-6μμ μετατίθεται για την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 3-6μμ σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ηλεκτρονική τάξη.