Ανακοίνωση και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βραχυχρόνια κινητικότητα _για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση_υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου_ακαδημαϊκό έτος 2023-24, στο πλαίσιο του Erasmus + Σχέδιο 2022