Ανακοίνωση Κακούρης

Τα μαθήματα της Πέμπτης 29/2/2024

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ (3-6μμ)

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (6-9μμ)

αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν. Για την αναπλήρωση θα υπάρξει σχετική
ανακοίνωση.