Ανακοίνωση Κακούρης

Τα μαθήματα της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου 3-6 μμ Θεωρίες Μάθησης και Παιδαγωγική 6-9 μμ Αρχές Καινοτομίας στη Διοίκηση και την Εκπαίδευση αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν.