Ανακοίνωση ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

Το μάθημα Βάσεις Δεδομένων δεν θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/11/2021 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα κ. Ε. Καρπούζη.
Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση
για την αναπλήρωση του.

Με εκτίμηση,
Ευστάθιος Καρπούζης