Ανακοίνωση κ. Κακούρης – Αρχές καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση και εκπαίδευση

Το μάθημα “Αρχές καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση και εκπαίδευση” της 19 Ιανουαρίου 6-9μμ μετατίθεται για την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 6-9μμ σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ηλεκτρονική τάξη.