Ανακοίνωση κ. Κουτσομπίνα για αναπλήρωση μαθημάτων

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 θα διεξαχθούν κανονικά τα μαθήματα του κ. Κουτσομπίνα και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 θα γίνει και αναπλήρωσή τους ως εξής:

1. «Διεθνή Οικονομικά» αίθουσα Α1 ώρες 9:00-12:00

2. «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» αίθουσα Γ1 ώρες 12:00-15:00