Ανακοίνωση – Μαθηματικά ΙI και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση Ι

Τα μαθήματα Μαθηματικά ΙI και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση Ι δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 03/03/2023. Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Αθανάσιος Αναστασίου