ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι»

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι» δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδριο. Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί προσεχώς.