ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «JEAN MONNET MODULE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ»

Το μάθημα «JEAN MONNET MODULE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ» αναβάλλεται την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, λόγω κωλύματος του Διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει μετά το Πάσχα.