ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ – ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ

Οι διαλέξεις των μαθημάτων Επιχειρηματική Ηθική και Αξιολόγηση Επενδύσεων στις 14 και 15 Μαρτίου αντιστοίχως δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Οι αναπληρώσεις αυτών των μαθημάτων προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: Επιχειρηματική Ηθική, Τετάρτη 16 Μαρτίου, ώρα 18.00-21.00, Αιθ. Α2 και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Πέμπτη 17 Μαρτίου , ώρα 9.00-12.00, Αιθ. Α2. Ο Διδάσκων