ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Θεωρίες μάθησης και παιδαγωγική και Αρχές καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση και εκπαίδευση του κ.Κακούρη Αλέξανδρου

1. Το μάθημα “Θεωρίες μάθησης και παιδαγωγική” της 22 Δεκεμβρίου 2022, 3-6μμ μετατίθεται για την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, 3-6μμ στην αίθουσα Γ1.

2. Το μάθημα “Αρχές καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση και εκπαίδευση” της 22 Δεκεμβρίου 2022, 6-9μμ μετατίθεται για την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, 6-9μμ στην αίθουσα Γ1.