ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα «Διαδραστικός Σχεδιασμός», Επιχειρηματική Ευφυία» και «Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι» με διδάσκοντα τον κ.Σπηλιωτόπουλο Δημήτριο αναβάλλονται την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και οι φοιτητές θα ενημερωθούν από τον διδάσκοντα για την αναπλήρωσή τους.