ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2020.

 Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΧΕΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.