ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΤ

Εκδήλωση Τμήματος ΔΕΤ

Ημέρα Έρευνας

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και από ώρα 10.00-17.00 θα γίνουν παρουσιάσεις των εκθέσεων προόδου των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και των μετα-διδακτόρων ερευνητών του Τμήματος ΔΕΤ στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το ακριβές πρόγραμμα παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί.