ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Τα μαθήματα του κ. Κακούρη, “Θεωρίες μάθησης και παιδαγωγική” (3-6μμ)
και “Αρχές Καινοτομίας στη διοίκηση και στην εκπαίδευση” (6-9μμ) της
Πέμπτης 23/11 αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν.