ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κας Κρεμαστιώτη

Οι πρόοδοι για τα μαθήματα με διδάσκουσα την κα. Κρεμαστιώτη θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στις 22/4, 24/4 και 25/4/2024 στις ώρες των μαθημάτων και με ύλη η οποία έχει ανακοινωθεί στο e-class.