ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ

Λόγω συμμετοχής σε συνέδριο, τα μαθήματα του κ. Κουτσομπίνα Διεθνείς Τάσεις στη Παγκόσμια Οικονομία και Συμπεριφορικά Οικονομικά στις
24/4/2023 δεν θα πραγματοποιηθούν. Οι συμπληρωματικές διαλέξεις θα γίνουν τη Τρίτη 9 ΜαΊου και ώρες 9-12 πμ και 12-3μμ αντιστοίχως.