ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ

Το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ δεν θα διεξαχθεί σήμερα 25/10/2021 λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντα κ. Π.Λιαργκόβα. Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί