ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ

Συμπληρωματικές διαλέξεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στις 29/3/2024 και 5/4/2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ως ακολούθως:

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 12-3μμ., αίθουσα Γ1 και

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 6-9 μμ., αίθουσα Α2. 

Ο Διδάσκων