ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ
Οι εξ αναβολής διαλέξεις των μαθημάτων λόγω εορτής του  Αγίου Πνεύματος θα αναπληρωθούν στις 12/6/2023, ημέρα Δευτέρα ως ακολούθως: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 3-6 μμ. και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,
12- 3μμ., αμφότερες στην αίθουσα Γ1. 

Ο Διδάσκων.