ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων» με διδάσκοντα τον κ. Ζαρακοβίτη, θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 30/10/2020 και ώρα 18:00-21:00 μέσω της πλατφόρμας zoom.

Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα μέσω e-class.