ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Την Πέμπτη 20-05-2021 και ώρα 19.00-21.00 μμ. προγραμματίζεται η δεύτερη εκπαιδευτική ενημερωτική παρέμβαση της σειράς με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας πληροφοριών για αποτελεσματική διοίκηση και μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Κώστας Βασιλάκης

Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΗ συμμετοχήστην παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Microsoft Teams: για να συμμετέχετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που ακολουθεί εντός του χρονικού πλαισίου της παρέμβασης (Πέμπτη 20-05-2021 και ώρα 19.00-21.00 μμ.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade3d6839816447f79e8f93f35ad2c5a2%40thread.tacv2/1621196757297?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%2262935b80-d178-41b6-81d7-ffac7e2d1133%22%7d

Εκ μέρους της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
Θάνος Κριεμάδης, πρόεδρος
Κώστας Βασιλάκης, αντιπρόεδρος