ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ AGRI-FOOD

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρό-Διατροφικό Τομέα» έως τις 05-09-2022 .

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

mba.agrifood@uop.gr

MBA agri-food αιτήσεις νέου κύκλου – Οκτώβριος 2022